Có ai chống lưng cho 'đại gia' Lê Thanh Thản không?

Có ai chống lưng cho 'đại gia' Lê Thanh Thản không?

Đây là câu hỏi được phần lớn các đại biểu quốc hội, luật sư và nhiều người dân đặt ra trước những sai phạm nhan nhản có quy mô lớn tại các dự án, chung cư của đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản xảy ra từ nhiều năm nay khiến hàng ngàn người dân "khóc dở, mếu dở".