Tỷ giá USD hôm nay (12/1): Tăng giá so với euro vì yếu tố kỹ thuật

.
Nguồn: vietnambiz.vn