Thượng đỉnh Trump-Kim lần hai sẽ diễn ra ở Đà Nẵng?

.
Nguồn: vietnambiz.vn