Giá vé Bamboo Airways thấp nhất từ 149.000 đồng, dự kiến cất cánh ngày 16/1

.
Nguồn: vietnambiz.vn